پلاسخارت: در اجرای توافق‌ عادیسازی اوضاع شنگال شتاب شود

"برای شنگال می‌جنگم"

اربیل(کُردستان٢٤)- نماینده سازمان ملل در عراق، از ترغیب اربیل و بغداد به شتاب در اجرای توافق‌ عادیسازی اوضاع شنگال خبر داد.

جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق، پس از دیدار با اقلیت‌های شهر شنگال در موصل، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد؛ با مقامات اربیل و بغداد گفتگو کرده و آنها را به شتاب در اجرای توافق‌ عادیسازی اوضاع شنگال ترغیب کرده است.

نماینده سازمان ملل در عراق، اظهار داشت؛ اقلیت‌های گوناگون شنگال هنوز از پیامد‌های حوادث رنج می‌برند، امیدوارم با ورود ارتش، مرحله سامان یافتن اوضاع آغاز شود.

پلاسخارت، همچنین ایجاد ثبات و امنیت را شرط بازگشت آوارگان به شنگال دانست و تاکید کرد که موانع زیادی پیش رو هستند، اما در نهایت باید کارها به نفع مردم شنگال پایان یابند.

او متعهد شد که تلاش‌هایش را برای به انجام رساندن کارها به کار خواهد بست و برای آن خواهد جنگید.

در ٩ اکتبر سال میلادی جاری، توافق عادیسازی اوضاع شنگال میان اربیل و بغداد امضا شد.

پس از حوادث آگوست ٢٠١٤ و اکتبر ٢٠١٧ میلادی، ساکنان شهر شنگال از خانه و کاشانه خود آواره شدند و اوضاع آن شهر با ورود نیروهای خارجی دچار آشفتگی شد.  

ب.ن