مقتدا صدر از دولت ایران خواست دست از منازعات سیاسی و طایفه‌ای در منطقه بردارد

با تبریک پیروزی روحانی، از جمهوری اسلامی درخواست کرد "از تمام سیاستهایی که تأثیر منفی بر منطقه دارد دوری گزیند، که وضع موجود از این بیشتر تحمل نخواهد داشت".

K24 - اربیل

مقتدا صدر رهبر جریان صدر از جمهوری اسلامی ایران خواست درب گفتگو و تفاهم را با کشورهای منطقه باز کند و دست از منازعات سیاسی و طایفی بردارد، که بجز تخریب خویش و منطقه چیزی در پی نداشته است.

به گزارش کردستان24، مقتدا صدر در پاسخ سوال جمعی از هوادارنش درباره موضعش در قبال پیروزی روحانی، با صدور بیانیه ای گفت:  "پیروزی حسن روحانی اصلاح طلب معتدل را به ملت صبور ایران تبریک میگویم".

در بخش دیگری از پیامش، صدر از دولت روحانی خواست "درب گفتگو با کشورهایی که تحت اشغال نیستند و همچنین کشورهای منطقه باز کند و دست از منازعات سیاسی و طایفه‌ای بردارد، که به غیر از تخریب برای ایران و تمام منطقه چیزی در پی نداشته است".

روحانی بانفوذ شیعه عراقی همچنین خطاب به دولت روحانی گفت "ملت ایران نیازمند نگاه پدرانه است تا به یک زندگی مرفه دست یابند، که بر اثر تحریمهای بین المللی از آن محروم شده‌اند".

در پایان بیانیه‌اش، مقتدا صدر با اشاره به نقش موثر جمهوری اسلامی در منطقه از این کشور خواست "از تمام سیاستهایی که تأثیر منفی بر منطقه دارد دوری گزیند، که وضع موجود از این بیشتر تحمل نخواهد داشت".

انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز جمعه 29 اردیبهشت 1396 برگزار شد و حسن روحانی رئیس جمهور کنونی و نامزد اصلاح طلبان معتدل با 57 درصد مجموع آرا، برای بار دوم رئیس جمهور ایران شد.