اصلاح‌طلبان ایران در انتخابات شوراهای تهران و شهرهای بزرگ بر اصولگرایان پیروز شدند

شهردار کنونی کە کاندیدای ریاست جمهوری هم بود در انتخابات شورای شهر هم شکست خورد
kurdistan24.net

 k24- اربیل

فهرست اصلاح‌طلبان، بە نام "لیست امید" که از سوی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان حمایت می‌شود، در انتخابات شورهای پایتخت ایران و شهرهای مشهد و اصفهان اکثریت آراء را به خود اختصاص داد.

عیسی فرهادی، فرماندار تهران، اعلام کرد: تمامی ۲۱ عضو فهرست اصلاح طلبان به شورای شهر تهران راه یافتند.

برخی ازشهروندان تهرانی آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و حادثه سقوط تونل متروی تهران را از دلایل شکست شورای شهر و شهردار کنونی تهران می‌ دانند.

بر اساس نتیجە اعلام شدە، "محسن رفسنجانی" فرزند هاشمی رفسنجانی، "مرتضی الویری" و "احمد مسجد جامعی: از شخصیت‌های اصلاح‌طب و میانه‌‌رو بیشترین آرای انتخابات تهران را بدست آورده‌اند.

 

 

 

مهدی چمران رئیس اصولگرای کنونی شورای شهر تهران، با اختلاف بیش از ۴۰۰ هزار رأی نفر بیست و دوم و بعنوان عضو ذخیرە این شورا انتخاب شد.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران کە در انتخابات ریاست جمهوری بە نفع ابراهیمی رئیسی از  کاندیداتوری کنار کشید، در انتخابات شورای شهر تهران هم با اقبال خوبی روبرو نشد.

موضوع املاک نجومی و اتهاماتی کە در مناظرە‌های تلویزیونی کاندیداها بە قالیباف زدە می‌شد، بر انتخابات شورای تهران هم بی‌تأثیر نبود. یکی از شهروندان تهرانی بە کردستان ٢٤ گفت: کارهایی کە شهردار در تهران انجام داد، باعث پیروزی لیست امید شد.

 

 

در دیگر کلان شهرهای ایران نیز لیست امید وابستە بە اصلاح‌ طلبان پیروز انتخابات شوراها بودە است. در هرکدام از شهرهای اصفهان و مشهد، ١٥ نامزد اصلاح‌ طلبان بە شورای این شهرها راه یافتەاند.