عراقی‌ها بر سر تعدیل سە موضوع قانون اساسی اختلاف دارند

بلاتکلیفی ماده‌ی ۱۴۰ یکی از مشکلات تعدیل قانون اساسی عراق فدرال است

اربیل (کُردستان ۲۴)- عضو کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی عراق، از سه ‌نقطه‌ی مورد اختلاف در این قانون که تعیین تکلیف آن به توافق سیاسی نیاز دارد خبر داد.

"یونادم کنا"، عضو کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی عراق فدرال، از سه نقطه‌ی مورد اختلاف در این قانون خبر داد و گفت تعیین تکلیف این نقاط به توافق سیاسی نیاز دارد.

این عضو کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی «الصباح»، از وجود اختلاف در سە مورد نوع نظام سیاسی پارلمانی، ریاستی و یا ترکیبی از این دو، میزان اختیارات انحصاری دولت مرکزی و  حکومت‌های محلی فدرالی و موضوع بلاتکلیفی اصل ۱۴۰ قانون اساسی خبر داد.

کنا تأکید کرد که مسائلی که تصویب آنها مورد اتفاق اعضا بود، یکی موضوع حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت است.

وی گفت که اختلافات در این مسائل ابعاد سیاسی دارد و همچنان نیروهای سیاسی به یکدیگر اعتماد ندارند و نگرانی از مرکزگرایی در قدرت و تمرکز قدرت و اختیارات همچنان بالاست.

این عضو کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی عراق تأکید کرد که تدوین و تصویب قانون اساسی در شرایطی ممکن است که وضعیت ثبات و انسجام در فضای سیاسی کشور حاکم باشد و بتوان به اجماع ملی رسید و به نظر نمی‌آید چنین چیزی در شرایط کنونی کشور قابل تحقق باشد.

روز پنجشنبه‌ی گذشته "فالح الساری"، رییس کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی در مجلس عراق، در دیدار با نماینده‌ی سازمان ملل از تکمیل کار این کمیته خبر داد و گفت که این کمیته نتیجه‌ی مشورت‌های خود را به هیئت رییسه‌ی مجلس تقدیم کرده است.

ا.م