عضو پارلمان استرالیا از دولت کشورش خواست از کُردستان مستقل حمایت نماید

نماینده‌ی پارلمان استرالیا: کُردها باید بدون مداخله‌ی دیگران در مورد مملکت و سرنوشت خویش تصمیم بگیرند
آندرو ولکی نماینده‌ی پارلمان استرالیا
آندرو ولکی نماینده‌ی پارلمان استرالیا

اربیل (کُردستان ۲۴)- آندرِو ولکی، نماینده‌ی ایالت تاسمانیا در پارلمان استرالیا در یادداشتی از پارلمان و دولت کشورش خواست از استقلال کُردستان حمایت نماید.  

این نماینده‌ی پارلمان استرالیا می‌گوید از حق تعیین سرنوشت کُردها در جهت استقلال کُردستان حمایت می‌کنم. استقلال کُردستان بر امیال اقتصادی و اجتماعی ملت کُردستان و حفظ هویت آنان تأثیر خواهد گذاشت. بیش از یک قرن است کە مبارزات کردها برای استقلال و مبارزه با نسل‌کشی سرکوب‌شده است.

این عضو پارلمان استرالیا گفت: " از پارلمان می‌خواهم بە حقوق کُردها مبنی بر تأسیس دولت مستقل اعتراف نماید کە پس از جنگ جهانی اول ابرقدرت‌ها بە آنان قول داده بودند." وی تصریح کرد کە "این موضوع با قوانین بین‌المللی همخوانی داشته و یکی از اصول اساسی نظام بین‌الملل است کە کُردها نیز بدون مداخله‌ی دیگران، در مورد مملکت و سرنوشت خویش تصمیم بگیرند.

/ا.م