ناصر هَرکی: برخی از نمایندگان عراقی عامل ناتوانی خود در خدمت به مردم را پرداخت بودجه‌ اقلیم کُردستان می‌دانند

"با هدف کسب رای در انتخابات آینده با توافق مخالفت می‌کنند"
ناصر هَرکی، نماینده کُرد در مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون پارت دمکرات کُردستان
ناصر هَرکی، نماینده کُرد در مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون پارت دمکرات کُردستان

اربیل(کُردستان٢٤)- نماینده کُرد در مجلس نمایندگان عراق، دلیل مخالفت برخی از نمایندگان عراقی با توافق میان هَولِر/اربیل و بغداد را استفاده تبلیغاتی برای کسب رای در انتخابات آینده عراق دانست.

ناصر هَرکی، نماینده کُرد در مجلس نمایندگان عراق، در باره مخالفت برخی نمایندگان عراقی با توافق میان هَولِر/اربیل و بغداد در مورد استحقاقات مالی اقلیم کُردستان، به (کُردستان٢٤) گفت:" با وجود اینکه در قانون بودجه ٢٠١٩ به وضوح به قطع بودجه اقلیم کُردستان در صورت عدم تحویل نفت به بغداد اشاره شده است، اما برخی از نمایندگان عراقی در مجلس نمایندگان نمی‌خواهد حقیقت را دریابند، آنها در خدمت به مردم خود ناتوان بوده‌اند و می‌خواهند عامل این ناتوانی را بودجه‌ای اعلام کنند که به اقلیم کُردستان فرستاده می‌شود، به مردم دیگر نقاط عراق می‌گویند با پرداخت بودجه اقلیم کُردستان از سهم آنان کسر می‌شود".

هَرکی افزود؛ هیئت عالی مذاکرات اقلیم کُردستان این موضوع را برای نمایندگان عراقی روشن خواهد ساخت، اما آنها می‌خواهند از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی در انتخابات آینده عراق استفاده کنند و از این طریق خود را حامی حقوق مردم مناطق‌شان معرفی کنند تا آراء بیشتری کسب کنند.

برخی از نمایندگان عراقی در مجلس نمایندگان شدیدا با توافق میان هَولِر/اربیل و بغداد در مورد استحقاقات مالی اقلیم کُردستان مخالفت می‌کنند.

ب.ن