وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره مصوبه جدید کنگره علیه ایران مخالفت کرد

جان کری: اکنون وقت آن نیست کە مصوبه جدیدی در کنگرە علیە ایران صادر شود

 k24- اربیل

جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در  پیامهای توئیتری گفت: اکنون وقت آن نیست که مصوبه جدیدی در کنگره علیه ایران صادر شود.

کری روز چهارشنبه نوشت بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی، زمینه زیادی برای سوءبرداشت درباره ایران وجود دارد. به گفته جان کری، واشینگتن باید درباره هرگونه اقدام با هم‌پیمانان اروپایی‌اش گفتگو و هماهنگی کند.