صندوق بین‌المللی پول: کلید رشد اقتصادی خاورمیانه رفع فساد است

"خاورمیانه در مقایسه با دیگر نقاط جهان کمترین میزان مبارزه با فساد را داشته است"
صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- صندوق بین‌المللی پول، رفع فساد را کلید رشد اقتصادی در خاورمیانه دانست.

صندوق بین‌المللی پول، طی گزارشی اعلام کرد؛ رفع فساد رایج در خاورمیانه، کلید رشد اقتصادی در این منطقه است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است؛ اصلاحات در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و کاهش میزان فساد در کشورهای خاورمیانه، از جمله کارهای اصلی هستند که انجام آنها در راستای احیای اقتصادی به زمان نیاز دارد.

بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیشبینی‌های اخیر نشان می‌دهند در سال جاری میزان رشد اقتصادی در خاورمیانه ٢.٢% خواهد بود، در حالی که سال گذشته در اثر گسترش ویروس کرونا ٥٥% کاهش داشته است.

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که خاورمیانه در مقایسه با دیگر نقاط جهان کمترین میزان مبارزه با فساد را داشته است و هنوز برخی کشورها هستند که باید برای کسب اعتماد عمومی بیشتر تلاش کنند.

ب.ن