مسرور بارزانی: در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به ارزش ١٢ میلیارد دلار پروژ‌های خدماتی تصویب شده است

"تا کنون گروه سرمایه‌گذاری به ارزش ٢.٥٦ میلیارد دلار مجوز کار صادر کرده است"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، از تصویب پروژه‌های خدماتی در کابینه نهم دولت به ارزش ١٢ میلیارد دلار خبر داد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در چند پیام توئیتری، اعلام کرد؛ کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به ارزش ١٢ میلیارد دلار پروژ‌های خدماتی تصویب کرده است.

در پیام‌ها آمده است؛ در کابینه نهم تا کنون گروه سرمایه‌گذاری به ارزش ٢.٥٦ میلیارد دلار مجوز کار صادر کرده است. این اقدامات سرآغاز برنامه پربار ما برای توسعه بخش خصوصی است. متنوع ساختن منابع اقتصادی به معنای آن است که به تمام بخش‌ها و زمینه‌ها فرصت پیشرفت داده شود.

در دوره کاری این کابینه، گروه سرمایه‌گذاری چندین پروژه به ارزش ١٢ میلیارد دلار تصویب کرده است. پروژه‌ها زمینه‌های گوناگون صنعت، اسکان، آموزش و پرورش، گردشگری، ورزش، بازرگانی، بهداشت و کشاورزی را شامل می‌شوند.

ارزش پروژه‌های خدماتی 
ارزش صدور مجوز کار
ارزش صدور مجوز کار

ب.ن