٧٥ سال از تاسیس جمهوری کوردستان گذشت

پس از گذشت ٧٥ سال از تاسیس جمهوری کوردستان اهداف آن همچنان پابرجاست و اراده استقلال طلبی نیز در دستانی نیرومند و نستوه استوار است
kurdistan24.net

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- ٧٥ سال از تاسیس جمهوری کوردستان در شهر مهاباد شرق کوردستان گذشت، اما اهداف آن همچنان پابرجاست و اراده استقلال طلبی نیز در دستانی نیرومند و نستوه استوار است.

روز دوم بهمن ١٣٢٤، جمهوری کوردستان در شهر مهاباد شرق کوردستان تاسیس شد و پیشوا قاضی محمد، به عنوان رئیس جمهور سوگند قانونی ادا کرد. شخصیت‌های سیاسی حزب دمکرات معتقدند که اگر چه عمر جمهوری کوردستان کوتاه بود اما خواست مردم کورد را برای تاسیس دولت کوردستان برجسته کرد و نمادهایی ارزشمند خلق کرد که تا کنون تمام بخش‌های تقسیم شده کوردستان در مورد آنها اجماع نظر دارند.

٧٥ سال پیش یک جمهوری کوتاه مدت با دستاوردهای بزرگ در میدان (چوارچرا)ی شهر مهاباد، تحت عنوان جمهوری مهاباد اعلام شد. با رهبری پیشوا قاضی محمد که هدف آن تاسیس جمهوری دمکرات کوردستان بود.

حسن شرفی، جانشین دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران
حسن شرفی، جانشین دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران

حسن شرفی، جانشین دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران به (کوردستان٢٤) گفت:" هدف به اندازه‌ای متعالی بود که پیش از هر چیز به نمادهای ملی مثل پرچم کوردستان و پِشمَرگَ نیاز داشت. این نمادها از جمهوری کوردستان به یادگار مانده‌اند".

اگر چه جمهوری کوردستان در مهاباد اعلام شد؛ اما تمام بخش‌های تقسیم شده کوردستان از آن حفاظت می‌کردند. ملا مصطفی بارزانی به همراه نیروهای بارزان از ستون‌های اصلی حافظ جمهوری کوردستان بودند. قاضی محمد به اندازه‌ای به ملا مصطفی اعتماد داشت کە پیش از آنکه شهید شود پرچم کوردستان را به دست امین او سپرد.

عمر بالَکی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان
عمر بالَکی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان

عمر بالَکی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان، به (کوردستان٢٤) گفت:" پرچم کوردستان و استقلال طلبی کورد نمادهای همیشگی کورد هستند که در جمهوری کوردستان خلق شدند".

جمهوری کوردستان ١١ ماه عمر داشت اما سرآغازی روشن و واضح برای استقلال طلبان کوردستان بود. به همین دلیل به رغم آنکه با توافق اتحاد جماهیر شوروی و دولت وقت ایران در سکوت جامعه جهانی پایان یافت و پیشوای آن شهید شد، اما پس از گذشت ٧٥ سال اهداف آن همچنان پابرجاست و اراده استقلال طلبی نیز در دستانی نیرومند و نستوه استوار است.

ب.ن