یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۵۵ دینار عراقی برابر شد

هزار تومان ایران با ۶۶ دینار عراقی برابر شد

اربیل (کوردستان ۲۴)- روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه، بهای دلار و دیگر ارزها در برابر دینار عراقی تغییر چندانی نکرد.

دلار آمریکا ۱۴۵۵دینار

یک یورو: ١٧۶٠ دینار

یک پوند انگیس: ١٩۵٠ دنیار

یک لیر ترکی: ٢٠٠ دینار

یک هزار تومان ایران: ۶۶ دینار

یک دینار اردن: ٢۵٠٠ دینار

همزمان قیمت فروش طلا در طلافروشی‌های اقلیم کُردستان بە این شرح است:

یک مثقال طلای عیار۲۴: ۴٣٣ هزار دینار

یک مثقال طلای عیار ۲۱: ۳٨٢هزار دینار

یک مثقال طلای عیار۱۸: ٣٢۵ هزار دینار

/ا.م