دکتر محمد شُکری: در بخش‌های گوناگون سرمایەگذاری می‌کنیم

پروژه‌های جدید در جهت اشتغالزایی متخصصین داخلی و جوانان اجرا می‌شوند

اربیل (کوردستان ۲۴)- گروه سرمایەگذاران بە فرمان نخست‌وزیر مجموعەای از مجوزهای سرمایەگذاری را به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار صادر کرده کرد.

دکتر محمد شُکری، رییس گروه سرمایەگذاران کوردستان، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ ١٣٩٩ به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت" مجوزهایی کە اکنون برای اجرای پروژه‌ها صادر می‌شوند، با مجوزهای پیشین فرق دارند. اکنون بیشتر بە بخش صنعت و کشاورزی پرداخته می‌شود."

رییس گروه سرمایەگذاران کوردستان، تصریح کرد کە "کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، بە همه‌ی بخش‌ها اهمیت می‌دهد، مخصوصاً بخش‌های گوناگون صنعتی و همچنین بخش صنعت خوراک را دربر می‌گیرد. تاکنون مجوز ۴۰ طرح صنعتی صادرشده است. خوشبختانه شمار واگذاری طرح‌های کشاورزی افزایش یافتە کە نشان‌دهنده‌ی تأثیرگذاری به رنامەریزی کابینەی نهم است و نخست‌وزیر در جهت خدمت بیشتر به هم‌وطنان بسیار بر آن تأکید می‌نماید." 

دکتر شُکری همچنین گفت کە بە طور فشرده در مورد راه‌اندازی طرح‌هایی تلاش می‌کنیم کە ۷۵ درصد اشتغال در آن‌ها مربوط به هم‌وطنان اقلیم کوردستان می‌باشد و می‌خواهیم جوانان و فارغ‌التحصیلان خودمان در این پروژه‌ها جذب نماییم.

/ا.م