٣ نفر دیگر در شمال کوردستان به گونه دوم کرونا مبتلا شدند

وضعیت سلامت آنها پایدار اعلام شده است
شهروندان دیاربَکر
شهروندان دیاربَکر

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- ٣ مورد دیگر ابتلا به گونه دوم کرونا در شمال کوردستان ثبت شد.

گزارشگر (کوردستان٢٤) از دیاربکر شمال کوردستان گزارش داد؛ در روستای دیله در منطقه لجه شهر دیاربَکر، سه مورد ابتلا به گونه دوم کرونا مشاهده شده که همگی عضو یک خانواده هستند و روستای آنها کاملا قرنطینه شده است.

افراد مبتلا با دیگران ارتباطی نداشته، به خارج از شمال کوردستان و ترکیه سفر نداشته‌اند و اکنون در قرنطینه به سر می‌برند و وضعیت سلامت آنها پایدار اعلام شده است.

پیش از این نیز در منطقه چنار دیاربَکر، زن و شوهری به گونه دوم کرونا مبتلا شدند و محله آنها به مدت ١٤ روز کاملا قرنطینه شد.

در ترکیه و شمال کوردستان، واکسن چینی کرونا در مدت ١٠ روز به یک میلیون و ٢٠٠ نفر تزریق شده است.

گونه دوم کرونا برای اولین بار در بریتانیا مشاهده شد. این گونه کرونا در مقایسه با گونه اول آن ٧٠ درصد سریعتر گسترش پیدا می‌کند و به همین دلیل راهکارهای مقرراتی شدیدتری اتخاذ شد‌ه‌اند.

ب.ن