دارا رشید: در منطقه‌ای که اشغال شده است نمی‌توان سرشماری کرد

"در منطقه‌ای که مردم آن با اعمال زور بیرون رانده شده‌اند چگونه می‌توان سرشماری کرد؟"
دارا رشید، وزیر برنامه‌ریزی دولت اقلیم کوردستان
دارا رشید، وزیر برنامه‌ریزی دولت اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر برنامه‌ریزی دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرد؛ در منطقه‌ای که اشغال شده و در آن تغییرات جمعیتی انجام شده است نمی‌توان سرشماری کرد.

دارا رشید، وزیر برنامه‌ریزی دولت اقلیم کوردستان، در باره انجام سرشماری جمعیت در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، به (کوردستان٢٤) گفت:" در منطقه‌ای که از نظر ما اشغال شده و در آن تغییرات جمعیتی انجام شده است نمی‌توان سرشماری کرد".

وی افزود؛ در منطقه‌ای که مردم آن با اعمال زور بیرون رانده شده‌اند چگونه می‌توان سرشماری کرد؟ و این تنها مشکل کورد نیست بلکه تورکمان‌‌ها و مسیحیان نیز در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان با آن مواجه هستند.

قرار است در ماه‌های پایانی سال جاری در سراسر عراق سرشماری انجام شود. این در حالی‌ست که پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق به مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، هزاران شهروند کورد آن مناطق آواره شده و با اعمال سیاست تعریب از بازگشت آنها به زادگاه خود جلوگیری می‌‌شود.

انجام سرشماری جمعیت، بدون احتساب شمار واقعی اهالی کورد اصیل مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، از نظر اقلیم کوردستان مردود است.

ب.ن