بیانیه‌ی وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان در مورد حملات موشکی به اربیل

حملات موشکی بە مناطق مسکونی اربیل تعدادی زخمی برجای گذاشته است

اربیل (کوردستان۲۴)-  وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان در بیانیەای ضمن تأیید حملات موشکی بە پایتخت اقلیم کوردستان از مردم خواست از محل‌های اصابت موشک‌ها دور بشوند.

در بیانیه‌ی وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان آمده است:

ساعت ۹،۳۰ امشب دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ چند موشک بە سوی شهر اربیل و حومه شلیک شد و مناطقی را مورد اصابت قرار داد. بر اساس اطلاعات اولیە چند نفر زخمی شده‌اند و تحقیقات نهادهای امنیتی در این مورد آغاز شدە است.

از هم‌میهنان عزیز شهر اربیل می‌خواهیم از مناطق مورد اصابت موشک‌ها فاصله گرفته و در خانه‌های خود بمانند و منتظر باشند اطلاعات بیشتری منتشر خواهیم کرد.

/ا.م