سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: از عدم اجرای توافق‌نامه‌ی شنگال نگران هستیم

جوتیار عادل: تاکنون هیچ‌کدام از بندهای توافق‌نامه‌ی شنگال اجرا نشده است

اربیل (کوردستان۲۴)- جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ در پی نشست هفتگی هیئت‌وزیران در حضور خبرنگاران بە اهم موضوعات این نشست پرداخت.

سخنگوی هیئت دولت ضمن اشاره به نگرانی دولت اقلیم کوردستان از عدم اجرای توافقنامه‌ی شنگال، گفت: " اجرای این توافق‌نامه بر عهده‌ی دولت فدرال است. دولت اقلیم کوردستان ضمن اعلام نگرانی خود از عدم اجرای این توافق‌نامه از دولت اتحادی فدرال از توانایی خود در جهت اجرای آن استفاده بکند."

جوتیار عادل با اشاره بە ایجاد فشار بین‌المللی از سوی دولت اقلیم کوردستان در جهت اجرای مفاد توافق‌نامه گفت: " از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی بین‌الملل درخواست کرده‌ایم همەی تلاش خود را بر اجرای توافقنامه متمرکز نمایند و ما معتقدیم کە با اجرای آن امنیت و آرامش را بە منطقه باز خواهد گشت."

توافق‌نامه‌ی شنگال ۱۸مهر ۱۳۹۹ میان دولت اقلیم کوردستان و بغداد امضا گردید. در این توافق‌نامه، عادی‌سازی اوضاع شنگال خروج گروها و شبه‌نظامیان مسلح از منطقه، بازگشت آوارگان، انتخاب اداره‌ی جدید و استخدام نیروهای محلی برای امنیتی منطقه عنوان‌شده است.

بە گفتەی سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، تاکنون هیچ‌کدام از این موارد اجرانشده است.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در ادامه‌ی این کنفرانس خبری با اشاره بە گفتگوهای میان اربیل و بغداد، گفت: " روند تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۱ عراق ادامه دارد. ما از سوی دولت اقلیم کوردستان بر طبق قانون اساسی عراق فدرال پایبند همەی وظایف خود بودە و بە حصول توافق امیدوار هستیم.  سخنگوی دولت گفت: " بودجه‌ی ۲۰۲۱، بودجه‌ی همه‌ی عراق است  و امیدواریم  این بودجه عادلانه تقسیم بشود.

/ا.م