روحانیون کردستان: مشارکت در همه‌پرسی استقلال یک وظیفه ملی و دینی است

همبستگی و وحدت ملی برای موفقیت آمیز بودن همه پرسی ضروری است.

K24 - اربیل

به گزارش کردستان24، روحانیون کردستان و شخصیتهای دینی با تاکید بر حمایت از همهپرسی استقلال کردستان و وحدت ملی اعلام کردند از لحاظ دینی مشارکت در مسائل ملی یک وظیفه است.

برخی از روحانیون سلیمانی درباره همه پرسی استقلال کردستان که قرار روز سوم مهر ماه 1396 برگزار شود گفتند مشارکت مردم در مسائل ملی یک وظیفه دینی است و باید مشارکت کنند.

شخصیتهای دینی همچنین بر ضرورت همبستگی وحدت ملی تاکید کردند و خواهان پایان دادن به اختلافات بین جریانات سیاسی شدند.

دکتر مجید سعید خطیب یکی از مساجد سلیمانی به کردستان24 گفت « اختلافات بین جریانات سیاسی در خصوص مسائل مختلف جنوب کردستان باعث شده روحانیون برای موفقیت آمیز بودن اقدامات در مورد مسائل ملی خواستار وحدت ملی و همبستگی جریانات سیاسی شوند».

مقامات دولتی و جریانات سیاسی کردستان اعم از اقلیتهای دینی و قومی در نشستی در روز 17 خرداد ماه جاری تصمیم به همه پرسی استقلال کردستان گرفتند.

جنبش تغییر (گوران) و حماعت اسلامی کردستان (کومل) در این نشست شرکت نکردند.

مختار زرگلی خطیب دیگری از سلیمانی به خبرنگار کردستان24 گفت «همه پرسی و بازگشایی پارلمان کردستان اکنون موضوع روز هستند و بنابراین ساکنین سلیمانی همانند شخصیتهای دینی خواهان انجام دادن آن هستند».

خطباء سلیمانی برای موقفیت آمیز بودن مسائل ملی خواهان وحدت ملی و همستگی بین جریانات سیاسی شدند.