نیروهای پیشمرگه حمله داعش را خنثی کردند

گروه تروریستی داعش به فرودگاه حلیوه در جنوب کرکوک رخنه کرده بودند.

K24 - اربیل

به گزارش کردستان24 نیروهای پیشمرگه کردستان در محور خرماطو جنوب کرکوک حمله گروه تروریستی داعش را در هم شکستند و تمام عناصر مسلح داعش که در این حمله شرکت کرده بودند کشتند.

یک منبع امنیتی به کردستان24 گفت سپیده دم امروز یک شنبه عناصر مسلح گروه تروریستی داعش به فرودگاه نظامی حلیوه در شهرستان خرماطو از توابع استان صلاح الدین رخنه کردند».

وی همچنین گفت «لشکر 116 نیروهای پیشمرگه در این فرودگاه وظیفه نظامی خود را برای حفاظت از منطقه انجام میدهد و تمام عناصر مسلح داعش که انتحاری بودند در این حمله کشته شدند».

یکی از انتحاریهای داعش خود را در دروازه فرودگاه منفجر کرد و نیروهای پیشمرگه در دفع این حمله هیچ خسارتی نداشتند.