«آینده کردستان، همه پرسی و چرا استقلال»

پیتر گالبریت: باید به خواست کردها احترام بگذاریم که اکثریت قریب به اتفاق آنها خواهان استقلال هستند و استقلال کردستان سر خواهد گرفت.

K24 - اربیل

پنل دوم کنفرانس «کردستان هم‌پیمان استراتژیک آمریکا» تحت عنوان «آینده کردستان، همه پرسی و چرا استقلال» با مشارکت ترنت فرانکس نماینده جمهوریخواه مجلس ایالات متحده آمریکا و نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک و برخی شخصیتهای سیاسی آغاز به کار کرد.

کریم در سخنانی گفت مردم کردستان از همه‌پرسی استقلال کردستان حمایت می‌کنند که همه‌پرسی برای استقلال برگزار خواهد شد. ما در کرکوک برای همه‌پرسی آماده‌ایم و ساکنین مناطق کردستانی خارج از اداره اقلمی کردستان در همه‌پرسی سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد.وی همچنین گفت قبلا یک نقشه راه  در مناطق کردستانی داشتیم، اما تاکنون ماده 140 قانون اساسی اجرا نشده است.

استاندار کرکوک همچنان گفت روز به روز حمایتهای بیشتری از همه‌پرسی استقلال کردستان می‌شود.

پیتر گالبریت سخنران دیگر پنل دوم کنفرانس در سخنانی اظهار داشت باید به خواست کردها احترام بگذاریم.

پیتر گالبریت سخنران دیگر پنل دوم کنفرانس در سخنانی اظهار داشت باید به خواست کردها احترام بگذاریم که اکثریت قریب به اتفاق آنها خواهان استقلال هستند و استقلال کردستان سر خواهد گرفت.

وی همچنین گفت استقلال کردستان به نفع آمریکا است و هیچ کسی آماده نیست در کشوری زندگی کند که مردمش را قتل و عام کند، تنها به خاطر اینکه کرد هستند. دوستان من در وزارت خارجه  که به سیاست عراق متحد باور دارند، واقعیت را نمی‌بینند.

در حالی كه همه‌پرسی استقلال کردستان برگزار خواهد شد و کشور دیگری به واقعیت تبديل خواهد شد.

به گفته وی کردستان مستقل یک کشور دموکراتیک و طرفدار غرب باعث بهبود وضع منطقه خواهد شد.

ترنت فرانکس نماینده جمهوریخواه مجلس ایالات متحده آمریکا از آریزونا در پنل‌های کنفرانس شرکت کرد.

وی در سخنانی اظهار داشت با تمام توانایی خود از استقلال کردستان حمایت خواهد کرد و کردها حق استقلال دارند و باید از استقلال کردستان حمایت کنیم.  در عراق و سوریه تنها کردها متحد آمریکا هستند.

شیخ شامو عضو پارلمان کردستان در پنل دوم کنفرانس در سخنانی به قتل و عام ایزدیها از سوی داعش و وضع سیاسی و امنیتی آنها پرداخت و خواستار برگزاری همه‌پرسی در مناطق ایزدی نشین در استان نینوا برای تعیین سرنوشت کردهای ایزدی شد.