سخنگوی دولت اقلیم کوردستان وجود هرگونه دفتر اسرائیلی در اقلیم کوردستان را تکذیب کرد

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: انتشار تهمت‌های بی‌اساس در مورد اقلیم کوردستان دست‌آخر بە زیان همه‌ی عراق خواهد بود

اربیل(کوردستان۲۴)-  جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۰، در سخنانی وجود دفتر سازمان جاسوسی اسرائیل در اقلیم کوردستان را تکذیب کرد.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان گزارش بی‌اساس وب‌سایت کانال تلویزیون آفاق عراقی در مورد وجود دفتر  موساد در اقلیم کوردستان را به‌شدت تکذیب کرد و گفت: " هدف از انتشار چنین گزارش‌های بی‌اساس تشویش اذهان عمومی و تهمتی کذب است کە پیش‌تر نیز آن را تکذیب کرده‌ایم."

جوتیار عادل، ضمن تأکید بر واهی بودن این گزارش، تصریح کرد کە "دولت اقلیم کوردستان بر اساس قانون از شبکه‌ی تلویزیونی آفاق شکایت خواهد کرد."

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان در ادامه از نخست‌وزیر عراق فدرال، رییس مجلس نمایندگان و قوەی قضائیە‌ خواست با تشکیل سریع هیئتی و اعزامان از محل موردادعای گزارش فوق، حد و حدودی برای این‌چنین تهمت‌های بی‌اساس ایجاد نماید." وی " نسبت دادن کورکورانه‌ی این تهمت‌ها  بە اقلیم کوردستان، دست‌آخر بە زیان همه‌ی کشور خواهد بود".

/ا.م