شهروند سلیمانیەی یکی از تابلو‌های هنرمند "عباس کمندی" را با مبلغ چند هزار دلار خریداری کرد

یکی از اشعار منتشرنشده‌ی هنرمند با دستخط وی بر پشت این تابلو نقش بسته است
تابلوی شیر بارازان، اثر عباس کمندی
تابلوی شیر بارازان، اثر عباس کمندی

اربیل (کردستان۲۴)- یکی از نویسندگان ساکن سلیمانیە کە خواست نامش منتشر نشود، بە خبرنگار کردستان۲۴ گفت: تابلوی "شیر بارزان" اثر هنرمند نقاش، شاعر و خواننده‌ی کرد سال ۲۰۱۲ در سلیمانیە بە نمایش گذاشته شده است.

این تابلو کە درزمینه‌ی یک متر در ۷۰ سانتی‌متر با استفاده از رنگ و روغن نقاشی شده، یکی از اشعار منتشرنشده‌ی کمندی نیز با دستخط هنرمند کمندی در وصف زندەیاد"مصطفی بارزانی"  مبارز کرد بر پشت آن نقش بسته است. 

این نویسنده‌ی اهل سلیمانیە گفت: "تابلوی مذکور کە من مشتاق بە دست آوردن آن بودم، نزد شخصی نگهداری می‌شد." وی گفت: " این نقاشی کە بە همراه تعداد دیگری از تابلوهای نقاشی کمندی ترسیم‌شده است، تاریخ ترسیم آن معلوم نیست. تابلوهای دیگر فروخته‌شده‌اند و من هم این تابلو را بە منظور حفظ و نگهداری آن خریداری کردم. 

عباس کمندی، در سال ۱۳۳۱ خورشیدی در محله‌ی "جورآباد" سنندج متولد شد. در ۱۸ فعالیت هنری را با نویسندگی برای رادیو آغاز کرد و سپس زندگی هنری وی بیشتر با نویسندگی، شاعری، نقاشی و خوانندگی عجین شد.

کمندی ۱ خرداد ۱۳۹۸ در سن ۶۸ سالگی در شهر سنندج درگذشت.

 

/ا.م