معاون رییس پارلمان کوردستان با سرکنسول ایران در پایتخت اقلیم کوردستان دیدار کرد

سرکنسول ایران پیشنهاد کرد هیئتی از پارلمان کوردستان از مجلس شورای اسلامی ایران دیدار نماید.

اربیل (کوردستان ۲۴)- هیمن هورامی معاون رییس پارلمان کوردستان، روز چهارشنبه ۹تیرماه با نصرالله زارع رشنودی سرکنسول عمومی ایران در اربیل دیدار کرد.

روابط عمومی دفتر معاون رییس پارلمان کوردستان اعلام کرد، سرکنسول ایران در اربیل در این دیدار پیشنهاد کرده است هیئتی از پارلمان کوردستان از مجلس شورای اسلامی ایران دیدار نماید.

هیمن هورامی در این دیدار برگزار انتخابات ریاست جمهوری ایران را بە سرکنسول این کشور تبریک گفت و طرفین در مورد روابط اقلیم کوردستان و ایران و اوضاع منطقه موردگفتگو و تبادل‌نظر کردند.

معاون رییس پارلمان و سرکنسول ایران بر تقویت روابط اقلیم کوردستان و ایران تأکید کردند.

 

/ا.م