طرح مهندس کورد برای فرودگاه بین‌المللی دهوک

"این طرح برای موقعیت جغرافیایی استان دهوک مناسب است و زمینه را برای فرود و پرواز هواپیماهای ویژه فراهم می‌کند"
مهندس شهزاد سیلکی
مهندس شهزاد سیلکی

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مهندس کورد، فرودگاه بین‌المللی دهوک را طراحی کرده و می‌گوید که طرح او برای موقعیت جغرافیایی استان دهوک مناسب است.

مهندس شهزاد سیلکی، در باره طرح مهندسی خود برای فرودگاه بین‌المللی دهوک، به کوردستان٢٤ گفت:" من اولین مهندس کورد هستم که توانسته‌ام چنین طرحی را در کوردستان ارائه دهم، می‌خواهم به سرزمین خود خدمت کنم و نشان دهم که ما نیز می‌توانیم طراحی‌هایی از این دست برای کوردستان داشته باشیم".

سیلکی، مدت بیش از یک سال روی طرح خود کار کرده است و می‌گوید که طرح او ویژگی‌های خاص خود را دارد، به طوریکه برای موقعیت جغرافیایی استان دهوک مناسب است و زمینه را برای فرود و پرواز هواپیماهای ای ٣٨٠ و ٧٤٧ - ٤٠٠ فراهم کرده است، که همه فرودگاه‌ها این ویژگی را ندارند.

این مهندس کورد امیدوار است که دولت اقلیم کوردستان طرح وی را تصویب کند.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، اجرای پروژه احداث فرودگاه بین‌المللی دهوک را در برنامه کار خود قرار داده است.

ب.ن