کمسیون مناطق مرزی پارلمان: پ‌ک‌ک و ترکیە باید بە تمامیت ارضی اقلیم کوردستان احترام بگذارند

بە گزارش این کمسیون جمعی از پیشمرگان کوردستان توسط پ‌ک‌ک شهید شده و دولت ترکیە بە خاک اقلیم کوردستان لشکرکشی کرده است

اربیل (کوردستان۲۴)- پارلمان کوردستان از حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)  و دولت ترکیە می‌خواهد بە تمامیت ارضی اقلیم کوردستان احترام بگذارند و از ترکیە هم می‌خواهد بە لشکرکشی به اقلیم کوردستان پایان دهد و از طریق آشتی‌جویانه حقوق برحق کوردها را بپذیرد.

کمسیون مناطق مرزی خسارت‌دیده‌ی  اقلیم  کوردستان و ترکیه، در گزارشی کە به ریاست پارلمان ارائه کرده است،  از پ‌ک‌ک می‌خواهد به تمامیت ارضی اقلیم کوردستان احترام بگذارد و از دولت ترکیە‌ هم می‌خواهد به لشکرکشی به کوردستان پایان بدهد.

پیش‌ازاین هیئت مشترکی از پارلمان کوردستان و مجلس نمایندگان عراق فدرال در اوایل ماه گذشته‌ی میلادی برای تحقیق در مورد  جنگ پ‌ک‌ک و ارتش ترکیە در داخل خاک اقلیم کوردستان و خسارت‌های جانی، مادی و محیط زیستی ناشی از این جنگ، مناطق مرزی استان دهوک رفته بود.

در گزارش کمسیون پارمان آمده است کە بَنا بر اظهارات پیشمرگان مستقر در منطقه، در پی حملات افراد مسلح پ‌ک‌ک جمعی از پیشمرگان شهید شده و ارتش ترکیە هم بە عمق ۱۵ تا ۴۰ کیلومتر وارد خاک اقلیم کوردستان شده است. در اثر این جنگ صدها روستا ویران‌شده و ساکنان آنها آواره شده و خسارات زیادی بە ادارات دولتی واردشده است. 

کمسیون پارلمان کوردستان همچنین از دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان خواسته است کە تعداد واحدهای نیروهای مرزبانی اقلیم کوردستان در مناطق مرزی کوردستان با ایران، ترکیە و سوریە را افزایش داده و در این مناطق پاسگاه‌های مرزبانی را بە خط سفر مرزی انتقال بدهند.

/ا.م