نچیروان بارزانی با معاون فرماندهی نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق و سویه دیدار کرد

رییس اقلیم کوردستان و معاون فرماندهی نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریە بر هماهنگی نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق با نیروهای ائتلاف ضد داعش تأکید کردند

اربیل (کوردستان۲۴)- نچیروان بارزانی رییس اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، در اربیل با ژنرال ریچارد بیل معاون فرمانده‌ی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریە و هیئت همراه دیدار کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت  نبرد با تروریسم و تهیدهای داعش در عراق و سوریە، همکاری و هماهنگی نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراق و وظیفه‌ی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.

نچیروان بارزانی، ضمن قدردانی از حمایت‌های ائتلاف بین‌المللی از عراق و اقلیم کوردستان در نبرد با داعش، بە اهمیت آموزش و تربیت نیروهای پیشمرگه از سوی این نیروها پرداخت.

ژنرال ریچارد بیل نیز ضمن ابراز خوشحالی از همکاری و هماهنگی با نهادهای مرتبط در عراق اقلیم کوردستان، همکاری نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در رویارویی با داعش را لازم دانست.

طرفین در ادامه‌ی این دیدار بر اهمیت و ضرورت همکاری و هماهنگی  عراق و اقلیم کوردستان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در راستای ریشه کن کردن دائمی داعش و همچنین  در مورد همکاری در راستای تأمین آرامش و ثبات در عراق و منطقه اتفاق‌نظر داشتند.

/.ا.م