جبار مشهدانی: جدا شدن کوردستان یک فرصت است

تحلیلگر عراقی می‌گوید تقسیمات جغرافیایی ۱۰۰ سال پیش بریتانیا در منطقه با شکست مواجه شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)-    جبار مشهدانی تحلیلگر سیاسی عراقی می‌گوید:" مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق هیچ‌وقت بە طور کامل نخست‌وزیر نبوده و نخواهد بود و کوردها دارای خصوصیات منحصر بە فرد خود هستند و چرا نباید دارای کشور مستقل خود باشند؟

جبار مشهدانی چهارشنبه‌شب (۲۳ تیرماه ۱۴۰۰) در گفتگو با به رنامەی اتاق خبر کوردستان۲۴، گفت: حاکمان بغداد با موافقت ایران در پست‌های حکومتی قرار می‌گیرند. این برای ما محرز کە مسئولان امنیتی ایران روزانه از عراق دیدار می‌کنند. آنها می‌گویند چهار پایتخت بغداد، صنعا، دمشق و بیروت را اداره می‌کنند. در اینجا ایران در هر کاری مداخله می‌کند، حتی در تعیین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر هم. "

وی گفت: "ایران می‌خواهد عملیات نظامی را از خاک خود دور نماید و مسئولیت عملیات نظامی را کتمان می‌کند و آن را بە گردن شبه‌نظامیان می‌اندازد، اما عامل اصلی ایران است."

مشهدانی با اشاره بە تقسیم عراق گفت: " تقسیم عراق مشکل نیست، باید به عنوان فرصت بە آن نگریست نە تهدید. آنچه صد سال پیش با قیچی بریتانیا در این منطقه ایجاد شد، اکنون با شکست مواجه شده است."

مشهدانی خطاب به مجری کوردستان۲۴ گفت: شما کورد هستید و زبان و فرهنگ جداگانه‌ای دارید. چرا صاحب کشور مستقل خود نباشید؟ این راه‌حل است، اما همسایگان هیچ‌وقت از موضوعی جانب‌داری نکرده‌اند کە راه‌حل مشکلات عراق باشد. بە همین خاطر همیشە با آن مخالفت می‌کنند.

/ا.م