کاروان ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در بزرگ‌راه ناصریە موردحمله قرار گرفت

این حمله خسارت مادی و جانی در پی نداشته است

اربیل (کوردستان۲۴)- یک منبع امنیتی عراقی روز چهارشنبه١٣ مرداد ۱۴۰۰  از وقوع یک انفجار در مسیر کاروان لجستیکی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در جنوب عراق خبر داد.

بە گفته‌ی این منبع، یک بمب در مسیر کاروان لجستیکی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش هنگام عبور از بزرگراه ناصریه منفجر شد.

به گفته‌ی منبع یادشده، این انفجار هیچ خسارت مادی یا جانی در پی نداشت و کاروان نظامی به مسیر خود ادامه داد.

/ ا.م