۳۸ حزب سیاسی در اقلیم کوردستان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند

رعایت نظام دمکراتیک اقلیم کوردستان، عدم مغایرت با فرهنگ مردم، احترام بە حقوق و دستاوردهای ملت کوردستان و مخالفت با خشونت از شروط اخذ مجوز احزاب و تشکل‌ها است

اربیل (کوردستان۲۴)- بر اساس اعلام وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان در حال حاضر ۳۰ حزب سیاسی در اقلیم کوردستان با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند.

عبداالله حسن، مدیر بخش احزاب و گروه‌ها در وزارت کشور گفت: بر اساس قانون شماره ۱۷ اصلاح‌شده‌ی سال ۱۹۹۳، احزابی کە در داخل اقلیم کوردستان تشکیل‌شده‌اند، بر اساس این قانون می‌توانند مجوز فعالیت دریافت کنند. این قانون شامل احزاب کوردستانی دیگر بخش‌های کوردستان نمی‌شود.

مدیر بخش احزاب و گروه‌ها  در وزارت داخله گفت: پنج حزب عراقی هم بر اساس این قانون در اقلیم کوردستان مجوز فعالیت دریافت کرداند. شروط ادامه‌ی فعالیت این احزاب نیز رعایت نظام دمکراتیک اقلیم کوردستان، عدم مغایرت با فرهنگ مردم کوردستان، احترام بە حقوق دستاوردهای ملت کوردستان و مخالفت با خشونت است.

اکنون احزاب بخش‌های دیگر کوردستان هم ضمن رعایت وضعیت سیاسی و احترام به تمامیت ارضی اقلیم کوردستان، در اقلیم کوردستان حضور دارند. تنها حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) برای مردم و دولت اقلیم کوردستان دردسرساز شده و باعث آوارگی بخش زیادی از روستائیان کوردستان شده است.

/ا.م