حمله‌‌ی هوایی ترکیە بە خاک اقلیم کوردستان دو مجروح برجای گذاشت

مجروحان این حمله‌ی هوایی بە طور سرپایی مداوا شدند

اربیل (کوردستان٢٤) دو هموطن ساکن بخش "شیلادزە"ی شهرستان "آمیدی" در استان دهوک دراثر بمباران هوایی ترکیە مجروح شدند.

وارشین سلمان، فرماندار شهرستان آمیدی بە کوردستان٢٤ گفت: این دو نفر کە برای صید ماهی بە روستای "سیدان" از توابع بخش شیلادزه رفتە بودند، به طور ناگهانی هدف جنگنده‌های ترکیە قرار گرفتند.  

فرماندار آمیدی همچنین گفت جرحان این حمله‌ی هوایی بە طور سرپایی مداوا شده‌اند. وی گفت: روستا‌های این منطقه از سال‌ها پیش از سکنە خالی شده و بە طور مداوم هدف بمباران هواپیماهای ترکیه قرار می‌گیرد.

طی چند سال گذشته ٣٦ نفر از هموطنان اقلیم کوردستان منطقه‌ی آمیدی دراثر حملات هوایی ترکیە شهید شده و چندین نفرهم مجروح گردیده‌اند.

/ا.م