نخست‌وزیر: برای ارتقای سطح دانشگاه‌ها و دانش‌سراها و بخش آموزش بە طور کلی تلاش خواهیم کرد

نظام آموزشی و آموزش عالی را بە نوعی پیش می‌بریم کە با پیشرفت‌های قرن ۲۱ مطابقت داشته باشد

اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۲۸ شهریور۱۴۰۰، در آغاز  کنفرانس دانشگاه آمریکایی- کوردستانی دهوک، طی سخنانی بە اهمیت اصلاحات در نظام آموزشی اقلیم کوردستان در سطوح مختلف پرداخت. نخست‌وزیر با اشاره‌ به پیشرفت علم و دانش و استفاده از علوم مختلف جهت در پیشبرد و توسعه‌ی مملکت، از اساتید و متخصصان خواست در این کنفرانس با تجزیە و تحلیل نقاط ضعف و قوت آموزشی در کوردستان برای ایجاد هیئتی علمی در جهت تعیین سطوح عملی دانشگاه‌ها و مراکز فراگیری تلاش نمایند.

متن سخنان نخست‌وزیر در کنفرانس دانشگاه آمریکایی کوردستان:

بسیار خوشحال هستم کە در این کنفرانس مهم کە بە توسعه‌ی آموزش‌وپرورش در اقلیم کوردستان اختصاص دارد، حاضر هستم. در اینجا می‌خواهم به برنامه‌ی راهبردی دولت اقلیم کوردستان در خصوص بخش آموزش بپردازم. در کارنامه‌ی دولت اقلیم کوردستان آمده است کە بە بخش آموزش‌وپرورش و آموزش عالی اهمیت بسیار می‌دهیم و برای ارتقای سطح دانشگاه‌ها و دانش‌سراها و بخش آموزش بە طور کلی تلاش خواهیم کرد.

حتماً نباید از یاد ببریم کە طی دو سال گذشته براثر شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی متأسفانە وضعیتی غیرعادی پیش آمد. اما بازهم در همه‌ی ابعاد بە اصلاحات ادامه دادیم.

بە برنامه‌ی خود برای تعدد منابع درآمد ادامه خواهیم داد. بدون تردید با اتکا بر این اصلاحات توانستیم از بحران‌ها عبور نماییم. ما بسیار تلاش می‌کنیم نظام آموزشی و آموزش عالی را بە نوعی پیش ببریم کە با پیشرفت‌های قرن ۲۱ همخوانی داشته باشد. می‌خواهیم دانشجویان کوردستان تخصص لازم برای بازارها و ثبات کوردستان را بە دست بیاورند کە بە اشتغال‌زایی و توسعه‌ی اقتصاد آرامش خواهد انجامید. 

بی‌گمان نظام آموزشی بە دانشجو، استاد و مردم دانشگاهی نیاز دارد. به همین خاطر باید برای اصلاحات در نظام آموزشی و آموزش عالی نظرات و پیشنهادهای همە موردتوجه قرار بگیرد. من معتقدم کە رهبران آینده‌ی ملت ما  با استفاده از تربیتی درست و متمدن پرورش خواهند یافت. لازم است هدف اصلی در آموزش تنها به‌دست آوردن مدرک نباشد، بلکه هدف اصلی یادگیری و ارتقای سطح روشنفکری و فرهنگ جامعه باشد.

به‌عنوان بخشی از طرح اصلاحات در بخش آموزش و پرورش ما درصدد تشکیل هیئتی برای ارزیابی  نهادهای دانشگاهی بر اساس معیارهای جهانی و برنامه‌ریزی راهبردی بر اساس معیارهای علمی هستیم کە می‌تواند برای سراسر عراق هم بە الگویی خوب تبدیل بشود.

به‌طور خلاصه، بخش آموزش و تحصیل، در برنامه‌ریزی اصلاحاتی دولت بخشی بسیار مهم است و می‌خواهیم دانشجویان و مراکز دانشگاهی در این مورد به حامی پیشبرد و توسعه‌ی زیرساخت اقتصادی تبدیل بشوند.

کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان طی دو سال با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم کرده است. ما برای مبارزه با این وضعیت ناخواسته بە جای توسل بە استقراض و ایجاد تنگنای اقتصادی برای نسل‌های آینده، بە اصلاحات متوسل شدیم و بە این کار ادامە خواهیم داد. اطمینان داریم با این اصلاحات مردم کوردستان با آینده‌ای روشن روبرو خواهند شد و ما از آینده‌ی خود مطمئن خواهیم شد.

حضار محترم، در این کنفرانس انتظار داریم کە با شرکت همه‌ی متخصصان و آگاهان متشکل از اساتید و با مشورت و هماهنگی دانشجویان، تیمی تشکیل بدهیم تا بتوانیم تشخیص بدهیم ازنظر آموزش در چه سطحی قرار داریم، در کجا دارای نقص هستیم. نقطه‌ضعف‌ها را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت نماییم.

لازم است رابطه‌ی دانشجو و استادان بر اساس جذب دانشجویان بە تحصیل باشد. چون‌که طرح آینده‌ی ما در دانشگاها ریخته می‌شود بە چنین دانشجویان نیاز داریم.

لازم است جوانان عزیز احترام بە تاریخ گذشته و درس گرفتن از تاریخ را فرابگیرند. احترام بە تاریخ به این خاطر است کە بدانیم از کجا آمده‌ایم تا چه حدی دچار آزار و اذیت شده‌ایم و چه مراحل سختی را طی کرده‌ایم و چگونه می‌توانیم از تکرار فجایع گذشته پیشگیری نموده و آینده‌ای شکوفاتر ایجاد نماییم.

من اطمینان دارم اگر محبت و علاقه بە میهن را در درون همه‌ی افراد این میهن و مخصوصاً کودکان و جوانانمان تثبیت نماییم، می‌توانیم چنین کاری انجام بدهیم. آن‌هم وظیفه‌ی اساتید و متخصصان است. اساتید می‌توانند برنامه‌های تدریس را بە نوعی تنظیم نمایند کە همە یکدیگر را دوست داشته باشند، بە نقطه‌نظرت مختلف احترام بگذارند و از محیط‌زیست حفاظت بنمایند. من از شما عزیزان می‌خواهم در وظیفه‌ای کە در این کنفرانس آغاز می‌کنید، بە این نکات اهمیت بدهید. در آینده بە این  جوانان نیاز داریم و باید وقتی کە فارغ‌التحصیل شدند،  بدانند چگونه بە جامعه‌ی خود خدمت نمایند. دانشجو کە تحصیلات دانشگاهی را بە پایان می‌رساند، باید بداند چگونه می‌تواند بە میهن خود خدمت نماید. چگونه می‌تواند کشور را پیش ببرد. ما از دیگر کشورها  و مردم دیگر هیچی کمتر نداریم. تنها ارده و یادگیری لازم است. از اساتید گرامی و متخصصان می‌خواهیم بە هر طریقی نظام آموزشی سالمی ایجاد نمایند تا نسل‌های آینده‌ی ما بتوانند کشور را بە مرحله‌ای شکوفاتر و آبادتر ارتقا بدهند. مطمئن هستم اگر همه باهم تلاش نماییم و با علاقه‌مندی پیش برویم، می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. 

بار دیگر از حضورتان سپاس‌گزارم و برایتان آرزوی موفقیت می‌نمایم.

 

/ا.م