نچیروان بارزانی در کنفرانس دانشگاه آمریکایی- کوردستانی دهوک بر تغییرات اساسی در نظام آموزشی تأکید کرد

رییس اقلیم کوردستان: در کوردستان نمی‌توان با روش‌های فرسوده بە تحصیل آموزش ادامه داد

اربیل (کوردستان۲۴)- نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، طی سخنانی در کنفرانس آموزشی دانشگاه آمریکایی- کوردستانی دهوک، گفت: پیشرفت‌ها آن‌قدر سریع است کە نمی‌توان بە روش‌های تحصیل کلاسیک پایبند ماند و باید هرچه سریع‌تر در بخش آموزش و تربیت به اصلاحات بپردازیم.

رییس اقلیم کوردستان گفت: در سفر چند روز گذشته، برای شرکت در این کنفرانس کە بر پیشرفت و شکوفای حال وآینده تأثیرگذار خواهد بود، عجلە داشتم. تحصیل در کوردستان از مقاطع کودکستان و  دوره‌ی ابتدایی تا مراحل آموزش عالی نیازمند اصلاحات است.

نچیروان بارزانی گفت: تحصیل در اقلیم کوردستان باید بە صورت استاندارد و با معیارهای جهانی منطبق باشد تا بتوان در هرزمانی با پیشرفت سریع بە همە ابعاد زندگی بپردازیم.

رییس اقلیم کوردستان همچنین گفت پیشرفت‌ها آن‌قدر سریع است کە نمی‌توان با روش‌های فرسوده بە تحصیل ادامه داد. هرچه زودتر باید به خود بیاییم و در بخش تربیت و پرورش بە اصلاحات بپردازیم.

نچیروان بارزانی با اشاره به تشکیل این کنفرانس در جهت حل مشکلات پیش‌روی تحصیل و تربیت در چارچوب تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فن‌آوری گفت: باید بدون واهمه بە طور علمی بە تصمیمات گذشته بیندیشیم و نتیجه بگیریم کە در کجای کار پیشرفت داشته و در کجای کار با مشکل مواجه شده‌ایم. چنین تفکری هم آموزش و تربیت جدیدی را می‌طلبد.

رییس اقلیم کوردستان گفت: اصلاحات در بخش تربیت و تحصیل نتیجه‌ی درست و معقول را در پی خواهد داشت.  باید با همه‌ی توان خود نقشه‌ی زیرساخت آینده‌ی ملت و میهن را دوباره پی‌ریزی نماییم.

 

/ا.م