معاون پیشین نخست‌وزیر عراق: همه‌پرسی استقلال خواسته‌ی مردم کوردستان بود

الاعرجی: وقتی یک کشور بیگانه در پرودنده‌ی امنیت دخالت می‌کند، اطمینانی برجای نخواهد ماند

اربیل (کوردستان۲۴)- بهاء الاعرجی، معاون پیشین نخست‌وزیر عراق می‌گوید پرزیدنت بارزانی شخصیتی عراقی، میهنی کوردستانی قابل‌احترام است و در پایان ‌دادن بە انبوه اختلافات و مشکلات در عراق نقش مهمی ایفا کرده است.

معاون پیشین نخست‌وزیر عراق، در گفتگو با برنامه‌ی خبری یکشنبه‌شب،۴ مهرماه ۱۴۰۰ کوردستان۲۴، گفت: همه به یاد داریم  در سال ۲۰۱۰ همه‌ی گفتگوها برای تشکیل دولت جدید عراق در اربیل انجام می‌شد و من خودم در آنجا حضور داشتم کە پرزیدنت بارزانی  بە خاطر تشکیل دولت عراق از حقوق مردم کوردستان و حزبش گذشت.

معاون پیشین نخست‌وزیر عراق در مورد برگزاری همه‌پرسی استقلال کوردستان، گفت: همه‌ی ما مخالف زمان برگزاری همه‌پرسی بودیم، اما این خواسته‌ی مردم کوردستان بود. نتایج آن هرچه باشد، نباید چنانکه برخی‌ها تلاش می‌کنند، بە ایجاد دشمنی میان کوردها و عراق تبدیل بشود.

الاعرجی همچنین گفت: پرونده‌ی امنیت مورد مناقشه‌ی دولت عراق و اقلیم کوردستان بود، اما وقتی یک کشور بیگانه در این پرونده دخالت می‌کند، اطمینانی برجای نخواهد ماند.

/ا.م