دهوک بیشترین میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه را داشته است

بیش از ٨٨% مشارکت داشته‌اند
بیشترین میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه در دهوک
بیشترین میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه در دهوک

اربیل (کوردستان٢٤)- استان دهوک در اقلیم کوردستان، بیشترین میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه را داشته است.

بر پایه گزارش‌های رسیده به کوردستان٢٤، میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه در استان دهوک، بیش از ٨٨% بوده است.

در این آمار به غیر از نیروهای مسلح، میزان مشارکت آوارگان ساکن دهوک نیز به شمار آمده است.

میزان مشارکت به این ترتیب بوده است:

نیروهای مسلح : ٨٨%

آواره‌های داخل اردوگاه‌ها: ٦٢%

آوار‌‌ه‌های خارج از اردوگاه‌ها: ٣٦%

روز گذشته ١٦ مهر ١٤٠٠، رای‌گیری ویژه از نیروهای مسلح، آوارگان و زندانیان، در اقلیم کوردستان و عراق انجام شد.

ب.ن