رییس اقلیم کوردستان بر همکاری همه‌جانبه برای ایجاد صلح و امنیت تأکید کرد

نچیروان بارزانی: حراست از امنیت از نیازهای جدی حال و آینده‌ی همه‌ی ما است

اربیل (کوردستان ۲۴) - نچیروان رییس اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه۲۵ آبان در کنفرانس صلح  و امنیت در خاورمیانه، صلح و امنیت از ملزومات جدی حال و آینده‌ی ما است.

رییس اقلیم کوردستان  در ابتدای سخنانش گفت که” بسیار خوشحال هستم موضوع مهمی همچون صلح و امنیت در خاورمیانه ما را در اینجا جمع کردە است و برگزاری چنین کنفرانسی در اقلیم کوردستان و عراق بسیار اهمیت دارد”.

نچیروان بارزانی  در ادامه با اشاره به مصادف بودن "کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه" با ۱۶ اکتبر روز جهانی بخش، گفت:” امیدوارم با آگاهی و اقدامات مشترک و ترویج فرهنگ تسامح بتوانیم در سایه‌ی صلح و امنیت، منطقه را به ثبات برسانیم ”.

رییس اقلیم کوردستان در ادامه تأکید کرد که” صلح و حراست از امنیت از نیازمندی‌های جدی حال و آینده منطقه ماست، خاورمیانه و در کل جهان در مرحله‌ی بسیار حساسی قرار دارد و همه‌ی ملت‌های منطقه در این راستا مسئولیت مشترکی را بر عهده دارند”.

نچیروان بارزانی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ و ایجاد صلح و آشتی، تأکید کرد که امنیت بسیار فراتر از صلح و آشتی است و معنای گسترده‌تر امنیت در همه‌ی ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد.

رییس اقلیم کوردستان در پایان این سخنان تأکید کرد که کشوری که می‌خواهد از جنگ نجات یابد باید سه مرحله‌ی پایان دادن به جنگ، برقراری اعتماد میان طرف‌ها و جریان‌های سیاسی و نابودی همه‌ی عوامل ایجاد جنگ را پشت سر بگذارد.

/ا.م