نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٢٤،٠٠٠ دینار عراقی
١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٢٤،٠٠٠ دینار عراقی

اربیل (کوردستان٢٤)- نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان.

نرخ امروز ارز:

١٠٠ دلار آمریکایی: ١٤٨،٢٥٠ دینار عراقی

١٠٠ یورو: ١٦٧،٥٠٠ دینار عراقی

١٠٠ پوند بریتانیا: ١٩٧،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ لیره‌ ترکی: ١١،٥٠٠ دینار عراقی

١٠٠ هزار تومان ایرانی: ٥،٣٠٠ دینار عراقی

١ دینار اردنی: ٢،٠١١ دینار عراقی

نرخ امروز طلا :

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٢٤،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢١ عیار: ٣٧٠،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ١٨ عیار: ٣١٨،٠٠٠ دینار عراقی