مشارکت بیش از 100 شرکت در نمایشگاه مخصوص محصولات و کالاهای ایرانی 

سوران قادر مدیر نمایشگاه بین المللی اربیل می گوید، از روز سه شنبه، به مدت پنج روز شرکتهای ایرانی کالا و خدمات خود را عرضه می کنند و بدون تردید برگزاری این نمایشگاه‌ها، تاثیر فراوانی بر مبادلات بازرگانی فی مابین ایران و اقلیم کردستان خواهد داشت.
روز سه شنبه، به مدت پنج روز شرکتهای ایرانی کالا و خدمات خود را عرضه می کنند
روز سه شنبه، به مدت پنج روز شرکتهای ایرانی کالا و خدمات خود را عرضه می کنند

اربیل (کوردستان ۲۴) - نمایشگاه مخصوص محصولات ایرانی روز سه شنبه (21 دسامبر) در اربیل پایتخت کردستان عراق برگزار می‌شود و بیش از 100 شرکت ایرانی خدمات و کالاهای خود را به نمایش می گذارند.

سوران قادر مدیر نمایشگاه بین المللی اربیل به کردستان 24 می گوید، از روز سه شنبه، به مدت پنج روز شرکتهای ایرانی کالا و خدمات خود را عرضه می کنند و بدون تردید برگزاری این نمایشگاه‌ها، تاثیر فراوانی بر مبادلات بازرگانی فی مابین ایران و اقلیم کردستان خواهد داشت.

اتحادیه صادرات و واردات اقلیم کردستان اعلام کرده که سال گذشته به ارزش هشت میلیارد دلار مبادلات بازرگانی مابین ایران و اقلیم انجام شده، اما امسال به ١٠ میلیارد دلار افزایش یافته.

همچنین کاروان صدیق سخنگوی اتحادیە اتاقهای بازرگانی اقلیم کردستان می‌گوید، این نمایشگاه فرصتی است برای مشارکت و همکاری بیشتر شرکتهای ایرانی و اقلیم کردستان.

کنسرسیوم اقتصادی

از طرفی دیگر اسماعیل زارعی کوشا استاندار سنندج، از ایجاد یک کنسرسیوم اقتصادی با مشارکت سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کوردستان در آینده نزدیک خبر داده و می‌گوید: با ایجاد این کنسرسیوم تبادلات مرزی با اقلیم کوردستان عراق افزایش پیدا خواهد کرد و می توان بە شکل بهتری برنامە ریزی انجام شود.

ایران و ترکیە رقابتی تنگاتنگ برای افرایش صادرات محصولات خود به عراق و اقلیم کوردستان دارند، اما در این میان سهم بیشتر بە ترکیە می‌رسد.

بر طبق امار انجمن صادرات ترکیە، این کشور در مدت ١١ ماه گذشتە سال جاری میلادی، بە ارزش هشت میلیارد و ٧ میلیون و ٦٧٤ هزار دلار، صادرات بە عراق و اقلیم کوردستان داشتە است.

افزایش حجم مبادلات اقتصادی مابین ایران و اقلیم کردستان

عطا محمد معاون، رئیس اتحادیه صادرات و واردات اقلیم کردستان اعلام کرد که سال گذشته به ارزش هشت میلیارد دلار مبادلات بازرگانی مابین ایران و اقلیم انجام شده، اما امسال به ١٠ میلیارد دلار افزایش یافته.

او به تارنمای رسمی پارت دموکرات می گوید، بخشی از کالاهای وارداتی روانه بازارهای عراق شده و تنها بخش کمی از این حجم مبادلات تجاری، مربوط به صادرات اقلیم کردستان می باشد.

همچنین اسکندر محمد مدیر مطبوعات اتحادیه اتاق های بازرگانی اقلیم کوردستان، اظهار داشته که اکنون ٢٠٠ یاداشت تفاهم مابین اتاق های بازرگانی کشورهای خارجی و اقلیم کردستان امضا شده و این می تواند تاثیر بسزایی بر مبادلات بازرگانی و اقتصاد کردستان داشته باشد.

اقلیم کوردستان، تنها منطقە باثبات و امن عراق می‌باشد و بە همین دلیل، شاهد رشد اقتصادی سریع و روزافزون آن هستیم. کمیسیون سرمایەگذاری اقلیم کردستان تاکید میکند کە در ١٥ سال گذشتە، میزان سرمایەگذاری در این اقلیم بە بیش از ٥٨ میلیارد و ٨٤٨ ملیون دلار رسیدە. بیشترین میزان این سرمایەگذاری در استان اربیل (٣٥ میلیارد دلار) میباشد و سلیمانیە با (١٦ میلیارد دلار) و دهوک با (٦ میلیارد دلار) در رتبەهای دوم و سوم میباشند.