استاندار اربیل مبلغ اختصاص یافته دولت فدرال برای پیشگیری از سیل را رد کرد

"دولت فدرال در رفتار خود تجدید نظر کند"
استاندار اربیل کمک بغداد به سیل زدگان را رد کرد
استاندار اربیل کمک بغداد به سیل زدگان را رد کرد

اربیل (کوردستان٢٤)- استاندار اربیل، مبلغ اختصاص یافته از سوی دولت فدرال برای پیشگیری از سیل در اقلیم کوردستان را در حد انتظار ندانسته و آن را رد کرد.

استاندار اربیل، درباره اختصاص مبلغ دو میلیارد دینار برای پیشگیری از سیل در اقلیم کوردستان از سوی دولت فدرال، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است که استانداری اربیل، پس از وقوع سیل ویرانگر در این شهر، از دولت فدرال درخواست کرده تا از محل بودجه حوادث غیر مترقبه به عنوان بخشی از استحقاقات اقلیم کوردستان، مبالغی به آسیب دیدگان سیل اختصاص دهد، اما مبلغ اختصاص یافته از سوی دولت فدرال (دو میلیارد دینار) نسبت به خسارات وارده در اثر سیل (٢٠ – ٢١ میلیارد دینار تخمینی) بسیار اندک است و حاضر به دریافت آن نیستند.

استانداری اربیل، ضمن ابراز نارضایتی از این رفتار دولت فدرال، خواستار تجدید نظر در مبلغ اختصاص یافته شده است، چرا که کمک به سیل زدگان اربیل از محل بودجه حوادث غیر مترقبه را بخشی از استحقاقات اقلیم کوردستان می‌داند.

ب.ن