یک پلنگ دیگر در استان دهوک اقلیم کوردستان مشاهده شد

سه روز پیش هم پلنگ دیگری در نزدیکی‌های این منطقه به تله‌ی روستاییان افتاده بود

اربیل (کوردستان ۲۴)- تعدادی از ساکنان  روستای "هلوه" از توابع  استان دهوک پلنگی را در میان درختان مشاهده کرده‌اند.

"پیرموس هلوه‌ای" یکی از ساکنان هلوه به کوردستان ۲۴ گفت که جمعی از روستاییان این پلنگ را هنگام نوشیدن آب از نزدیک مشاهده کرده‌اند.

این روستاییان می‌گویند مشاهده‌ی پلنگ در این منطقه پدیده‌ی جدیدی نیست  و آنان حدود سه ماه پیش در همین منطقه پلنگی را دیده‌اند.

پیش از انتشار این خبر سه روز پیش یک پلنگ ۹۰ کیلویی در حومه‌ی شهر "باتیفا" در تله‌ی یکی از روستاییان گیر افتاده بود.

/ا.م