ائتلاف فتح به جریان صدر پیوست

مقتدی صدر رهبر جریان صدر و هادی عامری بر سر تشکیل دولت آینده عراق به توافق رسیدند و بدین ترتیب صفوف چارچوب هماهنگی شیعه دچار اولین گسست بزرگ شد.
مقتدی صدر رهبر جریان صدر با هادی عامری دیدار کرد
مقتدی صدر رهبر جریان صدر با هادی عامری دیدار کرد

اربیل (کوردستان 24)- اتئلاف فتح به ریاست هادی عامری به جریان صدر پیوست و همزمان برخی منابع از سفر قریب‌الوقوع هادی عامری به اربیل خبر دادند.

پس از تنش‌های فراوان، مقتدی صدر رهبر جریان صدر با هادی عامری دیدار کرد و بدین ترتیب صفوف چارچوب هماهنگی شیعه دچار اولین گسست بزرگ شد.

منابع آگاه خبر دادند که طرفین بر سر کار مشترک برای تشکیل دولت آینده عراق به توافق رسیده‌اند. در این جلسه اداره وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و پست معاونت رئیس جمهور به ائتلاف فتح پیشنهاد شده است.

این منبع آگاه همچنین از سفر قریب‌الوقوع هادی عامری به اربیل پایتخت اقلیم کوردستان خبر داد.

ائتلاف فتح با در اختیار داشتن 17 کرسی، یکی از جریان‌های اصلی چارچوب هماهنگی شیعه بود.

روز 9 ماه جاری میلادی، مجلس نمایندگان عراق با حضور 226 نماینده (جریان صدر، پارت دموکرات کوردستان، ائتلاف تقدم و ائتلاف عزم)، اولین نشست خود را برگزار کرد و علی‌رغم تنش‌های زیاد، هیئت رئیسه مجلس از سوی نمایندگان انتخاب شدند. در این نشست محمد حلبوسی به عنوان رئیس مجلس و هر یک از حاکم زاملی و شاخوان عبدالله به عنوان معاون رئیس مجلس اکثریت آرا را دریافت کردند.

نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعه که خواهان تشکیل دولت توافقی بودند، از شرکت در نشست مجلس خودداری کردند و به این دلیل اختلاف بیشتری مابین چارچوب و جریان صدر بوجود آمد.

منابع مطلع از پیشنهاد جریان صدر مبنی بر واگذاری وزارتخانه نفت و پست معاون نخست وزیر به جریان حکمت در قبال انشعاب از چارچوب هماهنگی خبر دادند، اما یک مقام بلند‌پایه جریان حکمت آن را تکدیب کرد.

هادی شمری عضو دفتر سیاسی جریان حکمت تاکید کرد که "در دولت آینده مشارکت نمی‌کنیم".