از سرگیری دوباره صادرات نفت کوردستان پس از چند ساعت وقفه

صادرات نفت پس از تعمیر لوله خط انتقال نفت کرکوک – جیهان بار دیگر به حالت عادی خود برگشته است
صادرات نفت کوردستان پس از چند ساعت وقفه از سر گرفته شد
صادرات نفت کوردستان پس از چند ساعت وقفه از سر گرفته شد

اربیل (کوردستان 24)- صادرات نفت اقلیم کوردستان پس از چند ساعت وقفه به علت انفجار در خط انتقال نفت کرکوک – جیهان، دوباره از سرگرفته شد.

کمال اتروشی وزیر منابع طبیعی اقلیم کورستان به کوردستان 24 گفت: صادرات نفت پس از تعمیر لوله خط انتقال نفت کرکوک – جیهان بار دیگر به حالت عادی خود برگشته است.

خط انتقال نفت کرکوک – جیهان، روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت اقلیم کوردستان و 75 هزار بشکه نفت کرکوک را از طریق ترکیه، به بازارهای جهانی صادر می‌کند.