اجساد پناهجویان غرق شده به اقلیم کوردستان بازگردانده می‌شوند

"تلاش‌ها برای یافتن دیگر اجساد و بازگرداندن آنها به اقلیم ادامه دارند"
یونان اطمینان داد که برای یافتن اجساد پناهجویان غرق شده اقدام می‌کند
یونان اطمینان داد که برای یافتن اجساد پناهجویان غرق شده اقدام می‌کند

اربیل (کوردستان٢٤)- اجساد ٩ تن از پناهجویان غرق شده کورد در آینده‌ای نزدیک به اقلیم کوردستان باز گردانده می‌شوند.

اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، با انتشار اطلاعیەای اعلام کرد کە یک هیئت این اداره در آتن با مسئولان اداره مهاجرت یونان دیدار نموده و موضوع یافتن اجساد پناهجویان غر‌ق شده کورد و بازگرداندن اجساد آنها به اقلیم کوردستان را بررسی کرده‌اند.

از طرفی دیگر سرکنسول یونان در اقلیم کوردستان با بستگان پناهجویان غرق شده دیدار کرد و اطمینان بخشید که برای یافتن اجساد پناهجویان تمام تلاش خود را به کار می‌بندند.

بر پایه اطلاعیه اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، اجساد ٩ تن از پناهجویان غرق شده در آینده‌ای نزدیک به اقلیم کوردستان باز گردانده می‌شوند و تلاش‌ها برای یافتن دیگر اجساد و بازگرداندن آنها به اقلیم ادامه دارند.

ب.ن