اجساد پنج پناهجوی غرق شده به اقلیم کوردستان بازگردانده شدند

"تا کنون اجساد نه پناهجو پیدا شده‌اند"
بازگرداندن اجساد پناهجویان غرق شده به اقلیم کوردستان
بازگرداندن اجساد پناهجویان غرق شده به اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- روز گذشته اجساد پنج پناهجوی غرق شده در دریای ایجه به اقلیم کوردستان بازگردانده شدند.

هلگورد ساله‌ای، مشاور امور مهاجرت در اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که اجساد نه پناهجوی غرق شده کورد به اقلیم کوردستان بازگردانده شده‌اند.

ساله‌ای افزود که اجساد پنج پناهجو در اول فوریه و اجساد چهار پناهجوی دیگر در ٢٩ ژانویه سال میلادی جاری به اقلیم کوردستان بازگردانده شده‌اند.

پناهجویان بسیاری که شماری از آنها کورد هستند در هنگام عبور از دریای ایجه در مرزهای آبی یونان غرق شده‌اند.

ب.ن