اتحادیه‌ی اروپا حزب کارگران کوردستان را در لیست جریان‌های تروریستی ابقا کرد

این اتحادیه دو گروه دیگر وابسته به پ‌ک‌ک را به لیست جریان‌های تروریستی افزود

اربیل (کوردستان ۲۴)- اتحادیه‌ی اروپا روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰، حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) را در لیست گروه‌های تروریستی ابقا کرد.

اتحادیه‌ی اروپا علاوه بر حزب کارگران کوردستان، شماری از گروهای وابسته به پ‌ک‌ک را در لیست جریان‌های تروریستی قرار داد.

"کنگره‌ی خلق" و "سازمان کنگره‌ی آزادی و دمکراسی (کادک) جزو گروه‌هایی هستند که اتحادیه‌ی اروپا آن‌ها را به لیست گروه‌های تروریستی افزوده است.

حزب کارگران کوردستان به رهبری عبدالله اوجالان که در سال ۱۹۷۹ میلادی تأسیس شده است، از سال‌ها پیش از سوی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات‌متحده در لیست گروه‌های تروریستی قرارگرفته است.

/ا. م