سرمایه‌گذاری ٦٢ میلیارد دلاری در اقلیم کوردستان

در مدت ١٦ سال گذشته، حدود ٦١ میلیارد دلار در اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری شده است
٤٦٠ طرح با بودجه ٢٨ میلیارد دلار در استان اربیل مهلت قانونی دریافت کرده‌اند
٤٦٠ طرح با بودجه ٢٨ میلیارد دلار در استان اربیل مهلت قانونی دریافت کرده‌اند

اربیل (کوردستان ۲۴)- کمیسیون سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان اظهار داشت که در مدت ١٦ سال گذشته، حدود ٦١ میلیارد دلار در اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری شده است.

کمیسیون سرمایه‌گذاری در بیانیه‌ای فهرست اسامی طرح‌های را که از ١/٨/٨٢٠٠٦ تا ٢٠/٢/٢٠٢٢ در استان‌های اربیل، دهوک، سلیمانیه، حلبجه و اداره‌های مستقل راپرین و گرمیان اجرا شده‌اند، منتشر کرد.

بر اساس این بیانیه در مدت ١٦ سال گذشته، ٤٦٠ طرح با بودجه ٢٨ میلیارد دلار در استان اربیل مهلت قانونی دریافت کرده‌اند.

فهرست طرح‌های اربیل به شرح ذیل می‌باشد:

٦٦ طرح تجاری،چهار بانک، ٣٧ طرح بهداشتی، ١١٥ صنعتی، پنج طرح خدماتی، ٩٣ گردشگری، یک طرح مخابراتی، سه حمل و نقل، ٢٢ آموزشی، ١٦ کشاورزی، ٩٢ مسکونی، سه طرح هنری و سه طرح ورزشی.

همچنین در استان سلیمانیه، ٢٢٨ طرح با بودجه ١٦ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار به شرح ذیل مهلت قانونی دریافت کرده‌اند:

٤٥ طرح تجاری، پنج طرح بهداشتی، ٧٢ صنعتی، هفت طرح خدماتی، ٢١ گردشگری، سه طرح مخابراتی، هشت آموزشی، هفت کشاورزی، ٤٤ مسکونی و ده طرح ورزشی.

در استان دهوک نیز، ٢٨٠ طرح با بودجه شش میلیارد دلار به شرح ذیل مهلت قانونی دریافت کرده‌اند:

٥١ طرح تجاری، ١٩ طرح بهداشتی، ٦٧ صنعتی، سه طرح خدماتی، ٦٥ گردشگری، ١٤ آموزشی، ١١ کشاورزی، ٣٨ مسکونی، ١٦ طرح ورزشی، یک طرح بانکی و یک طرح هنری.

همچنین در استان حلبجه، دو طرح تجاری، یک طرح کشاورزی و یک طرح ورزشی با بودجه ١٧ میلیون دلار اجرا شده‌اند.

در اداره مستقل راپرین، ١٨ طرح با بودجه ٣٠٠ میلیون دلار مهلت دریافت کرده‌اند؛ هفت طرح تجاری، دو صنعتی، چهار طرح مسکونی، چهار آموزشی و یک طرح ورزشی.

در مدت ١٦ سال گذشته، ٧٠٠ میلیون دلار در اداره مستقل گرمیان سرمایه‌گذاری شده و بدین شرح است؛ ١٤ طرح تجاری، دو طرح بهداشتی، سه طرح صنعتی، چهار طرح گردشگری، نه مسکونی و دو طرح ورزشی.