وزیر حمل‌ونقل عراق فدرال در اربیل با وزیر حمل‌ونقل اقلیم کوردستان دیدار کرد

وزیر حمل‌ونقل عراق در اربیل در مورد موضوعات مربوط به حمل‌ونقل گفتگو کردند

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزیر حمل‌ونقل عراق در رأس هیئتی در فرودگاه بین‌المللی اربیل مورد استقبال آنو جوهر وزیر حمل‌ونقل و پست دولت اقلیم کوردستان قرار گرفت.

هیئت وزارت حمل‌ونقل عراق که به ریاست یاسر حسن وزیر حمل و نق و گردشگری، از کریم کاظم مدیر عمومی حمل  نقل و گردشگری، مرتضی شمخانی، مدیرکل امور زمینی و فاضل عباس مدیر طرح‌های راه‌آهن تشکیل شده است.

هیئت دولت فدرال در این دیدار با مقامات ذی‌ربط اقلیم کوردستان به موضوعات مربوط به حمل‌ونقل پرداختند.

/ا.م