پروفسور مایکل: دولت عراق می‌خواهد دولت اقلیم کوردستان را تضعیف کند

"دولت عراق می‌خواهد همچون دوران دیکتاتوری صدام اقلیم کوردستان را محدود کند"
پروفسور مایکل ام گونتر، استاد جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه تنسی
پروفسور مایکل ام گونتر، استاد جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه تنسی

اربیل (کوردستان٢٤)- استاد علوم سیاسی در دانشگاه تنسی، تاکید کرد که دولت عراق می‌خواهد از طریق احکام دادگاه فدرال دولت اقلیم کوردستان را تضعیف کند.

پروفسور مایکل ام گونتر، استاد جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه تنسی، درباره حکم اخیر دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان، به گزارشگر کوردستان٢٤ در آمریکا، گفت:" دولت عراق می‌خواهد از طریق احکام دادگاه فدرال علیه قانون نفت و گاز اقلیم، دولت اقلیم کوردستان را تضعیف کند".

وی افزود:" من فکر می‌کنم این یک وضعیت خطرناک است. به نظر می‌رسد دولت عراق می‌خواهد همچون دوران دیکتاتوری صدام، دولت اقلیم کوردستان را در چهارچوب یک استان محدود کند.»

این استاد دانشگاه تنسی، تاکید کرد که بایستی دولت اقلیم کوردستان برای حفظ فدرالی خود مقاومت کند، چرا که دولت عراق در حال تلاش دوباره برای تضعیف دولت اقلیم کوردستان است.

پروفسور مایکل یادآور شد که در هر حال دولت اقلیم کوردستان دوستانی از قبیل آمریکا دارد و مفید هستند.

ب.ن