ملا بختیار: قانون اساسی عراق حق استخراج نفت و گاز را به اقلیم کوردستان داده است

"حکم اخیر دادگاه فدرال عراق درباره قراردادهای نفتی سیاسی است"
ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان
ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، تاکید کرد که قانون اساسی عراق حق استخراج نفت و گاز را به اقلیم کوردستان داده است.

ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، طی اظهاراتی رسانه‌ای حکم اخیر دادگاه فدرال عراق درباره قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را سیاسی و غیرقانونی خواند.

عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، اظهار داشت که استخراج نفت و گاز حق قانونی اقلیم کوردستان است و در قانون اساسی عراق نیامده است که اقلیم حق استخراج نفت و گاز را ندارد.

وی همچنین حکم دادگاه فدرال را سیاسی خواند و لازم دانست که اقلیم کوردستان درباره این موضوع با دادگاه فدرال و مجلس نمایندگان عراق مذاکره کند و کارشناسان حقوقی در مذاکرات نقش فعال ایفا کند.

دادگاه فدرال عراق اخیرا با صدور حکمی قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را غیرقانونی قلمداد کرد.

ب.ن