اجساد دو پناهجوی کورد غرق شده در دریای اژه شناسایی شدند

"در روزهای آینده به اقلیم کوردستان باز گردانده می‌شوند"
شناسایی اجساد دو پناهجوی کورد غرق شده در دریای اژه
شناسایی اجساد دو پناهجوی کورد غرق شده در دریای اژه

اربیل (کوردستان٢٤)- اجساد دو پناهجوی کورد غرق شده، شناسایی و در روزهای آینده به اقلیم کوردستان باز گردانده می‌شوند.

یک منبع آگاه از اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان به کوردستان٢٤ اطلاع داد که اجساد دو پناهجوی کورد غرق شده در دریای اژه میان ترکیه و یونان، شناسایی شده‌اند.

قایق پناهجویان که از ترکیه به سوی یونان در حرکت بود در ١٠ آذر ١٤٠٠ در دریای اژه غرق شد.

اجساد دو پناهجوی کورد با انجام آزمایش DNA شناسایی شده و اسامی آنها ژاکاو محمد امین رسول و جیگر ابوبکر ابراهیم اعلام شده‌اند.

اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان اعلام کرده که اجساد شناسایی شده در روزهای آینده به اقلیم کوردستان باز گردانده می‌شوند.

ب.ن