کشورهای اروپایی نیروی واکنش سریع تشکیل می‌دهند

طرح بازنگری سیاست امنیتی اتحادیه‌ی اروپا در پی "خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان" مطرح شده است
.
.

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزیران دفاع و امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱،  یک راهبُرد امنیتی جدید موسوم به "قطب نمای راهبُردی" را تصویب کردند.

به گزارش دویچه‌وله، اتحادیه‌ی اروپا نیرویی متشکل از ۵ هزار سرباز ایجاد خواهد کرد که یک بازسازی اساسی در واحدهای ضربتی اروپا است. این طرح از سال ۲۰۰۷ "فقط روی کاغذ" وجود داشت.

 طرح بازنگری سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در پی "خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان" و پس از سقوط کابل و سیطره‌ی طالبان در ۱۴ اوت سال گذشته، موردتوجه قرار گرفت.

حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، بلوک ۲۷ کشور را در قبال امنیت قاره‌ای که عمدتاً توسط "ناتو و ارتش‌های ملی" پشتیبانی می‌شود، به "بازنگری" در برخی سیاست‌های امنیتی ناچار کرد.

/ا.م