ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان نامزدی ریبر احمد را برای احراز پست ریاست جمهوری اعلام کرد

ائتلاف جدید با مشارکت پارت دمکرات کوردستان، جریان صدر و ائتلاف السیاده تشکیل شده است
اعضای ائتلاف بزرگ نجات میهن
اعضای ائتلاف بزرگ نجات میهن

اربیل (کوردستان ۲۴)- پارت دموکرات کوردستان، فراکسیون صدر و ائتلاف السیاده، در مجلس نمایندگان با تشکیل ائتلاف "نجات میهن" ریبر احمد را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری و جعفر صدر را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق اعلام کردند.

حسن العذاری، سخنگوی فراکسیون صدر در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که این ائتلاف پارلمانی متشکل از فراکسیون صدر، ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کوردستان تشکیل شده است.

العذاری،  گفت این ائتلاف که اکثریت نمایندگان مجلس را در بر می‌گیرد، تشکیل دولت اکثریت ملی اقدام خواهد کرد و مسیر اصلاحات را ادامه خواهد داد.

مجلس نمایندگان عراق قرار است شنبه ۶ فروردین ماه نشستی را برای انتخاب رئیس‌جمهور آتی عراق تشکیل دهد.

/ا.م